closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

150

verwagten en waar na wij uw Hoog.

Edelens het verschuldigt overslag zullen

geeven.

§323:

De Ternaatse Menisters hebben op ons ge„

Een wisselo van Ternaten voldaan.

„trokken, Een wissel groot„ Rd: 452: 32:—: ten

behoeve van het Collegie van weesmeesteren

alhier, dien wij ook met betaling hebben

laaten honnoreeren; vervolgens ontfangen

§324

wij ook een Missive van die Ministers

Een brief van daar nevens een

verklari ontfangen wegen het

stranden van Hemmkairs

van den 30=ete Ianuarij, verseld van eene

Barig en het ontvreemden zijne

goederen bij obie major

Copia Jnstitieele verklaring / dicteerende

dat den koopman en Geweesen secunde

aldaar Francois Bartholomeus Hem

met deszelfs Tmeemasto,

„mekam„s Bark de vrouwe Anna Eli

zabeth bij Oebij Major gestrand en hem

de omeeste goederen zijner Lading door er„

„gen volk ontvreemd was, met versoek

dat de belhamels bij verschein in deese

districten mogten opgepakt en de bij haar

bevonden wordende Contanten, Juweelen

en Leijwaeten in Lequestratie genoomen

en met die goederen Gehandelt worden

na verEijsch van zaaken, waar op wij

de offecier van Justitie en Resi

miet ingebreeken zijn gebleeven, den officier

„dent van Boero en Manipa

geneert daar na de nodige

recherge te doen

van Jnstitu al aanstonds te demandeeren,

tot