closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

152:

een

aa

zulks alleen met de gewoone kruijs

ovembaijen gescheid, gelijk uw Hoog Ede„

„lens uit het Hongij vertoog van den

Gouverneur, g’insereert ter Resolutie van

den 9.de Februarij J: L: des behagende ma„

„der zal te vooren koomen.

§380: Werdende door den Gouverneur bij die be„

„kruijssingen, eene geduurige swaaksaam

en is geen morshandel ontdek

„heid geobserveerd, en wij hebben het genoe„

„gen UW Hoog Edelens te mogen ver„

„seekeren, dat tot nog toe, niets van

eenige morshandel overnomen is.

§381: Alleenlijk mogen wij voor uw Hoog

Edelens niet overswijgen, dat onder de

jongst door den Gouverneur Gedaane Hon„

bedeeling vande door den gezag„

„hebber van de vriendschap als

gij Togt, door de Gezaghebber van de Pan„

loorendraijer opgebragt kwao„

„reesen.

„tjalling de vriendschap Christiaan

Christiaans: bij het kruijssen onder

Cerams Noord Cust en wel op de hoog„

„te van kwaos, een jank bemand met

11 kopen van die Lands ovolkeren ont„

„moet, deselve gepraaijt en als suspect ge„

„namen en opgebragt zijnde, deselve ter or„

„dre van den Gouverneur, van Haroe

„ko na herwaards zijn overgesonden, en in

Civiele

Venen

tela

seer

en 8

voorsz

„mer