closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169

Trockens de Pantjalling de willem ge„

aan samijs Commandant Cackens.

gerestitueerd de waerde vande

door hem verstrekten stroo zakken

adsisteerd: hebbende met eenige stroo

aan de Pantjalling De Willem„

zakken, tot het maaken van een Nieuwe

jager zeijl, in steede van het gescheurde,

hebben wij denselven laaten opgeeven, hoe

veel van deselve aan dies gezaghebber ver„

„strekt en voor hoe oveel hij elke straa

zak ingekogt heeft, ten einde aan hem

’t bedragen van dien, oit 'sComp: Cassae te

doen overgoeden, om opreekening van on„

„koster van Chialoupen en ovaartuigen

afgeboekt te worden

§378: Ten laatsten is door ons ook volkoo„

approbatie der door den Heer Gou„ men geapprobeert, de door den Gouverneur

verneur verleende adsistentie

van manschappen na Bande

onder de Hongij verleende adsistentie aan

met ses kruijs orembaijen

de Ministers in Banda van Seskruijs

orembaijen en de Pantjalling de Willem,

met 3: Sergiants, 3: Corporaals 52: sol„

„daaten, 1: Tamboer, 1: Pijper, 5: handlan

„gers en 2: Camnonniers.

de Bekruijssingen der

§ 379:

stranden van de Nagul geevende Disschric„

de Handen zijn met orembaij be„

kruijst mits gebrak aan bantjal„ „ten, zijn ter zelver tijd door den Eersten

lings.

teekenaar gereguleerd, dog mits het gebrek

en de benoodigtheid der Pantjallings, is

zulks