closeTerug naar inventaris

Transcriptie

175

neeren

Heeft het uw Hoog Edelens genoegen mo„

§ 408.

verzoek om de in l:o p:o gezonden jn

gen owegdragen te zien, dat wij weeder ge„

„landse Militairen ona Expiratie

van hunne overbonden tijd her„

„slaagd zijn, om voor de Hoofdplaats in

„waards te zenden

dienst aanteneemen 36: gemeene Jnlandse

Militairen als die, welke onder Comman„

„do ovan een sergiant in A: p:o nna der„

„waards zijn overgesonden, wij mogen nog„

„tand niet afzijn uw Hoog Edelens eere„

„biedig te oversoeken, dat deese menschen, na„

hun verbonden tijd int gedient te hebben;

weeder herwaards mogen te rug keeren, als

het eenigste middel, om in ’t overvolg den

Amboinees te animeeren, de Comp: buijten

deese Provintio te dienen.

Daar Uw Hoog Edelens hebben gelieven te re„

§ 409.

„margueeren, dat de meeste der boven de be„

antwoord op de recommandatie

ter oversending der overtallige Die„

„paling bij de Memorie van Menage aan

„naren en die welke hooge ga„

gie winnen.

handen zijnde Dienaaren bestaan, in Ambagst

Gesellen en zulke, die hooge Jagie winnen

dewelke Hoogst Deselve miel permittoeren

kunnen ons gelastende de overtollige na

de Hoofdplaats te senden; mogen wij met

af zijn daar op in eerbiedig aandwoord

te