closeTerug naar inventaris

Transcriptie

on

den

re

„sta

rec

vertoning vande over bevonde te dienen, dat de Dienaaren welke boven het

„ne Dienaaren van A:o p:o

bepaalde getal bij de vertooning bij onse na„

„jaarse adviesen in A: p:s volgens de Memo„

„rie van Menage, aanhanden waren) be„

„staan hebben in

6: Pennisten,

3: Chirurgijns,

1: Extra ordinair ovrnrwenker,

2: Cannonniers,

14: Busschieters

3: Auijtmakers,

1: Rademaker,

1: opperscheeps Timmerman

10: Wapenkamer Jesellen

13: Smits Gesellen

16: Huijstimmerlieden

8: Metselaars en

1: steenhouwer, of

79: koppen

Daar mogtans bij gemelde overtooning ook

§: 410:

en daar enteegen welke geman„

voorkwam, dat te dier tijd aan dat bepaald

„queert hebben.

getal ontbrooken hebben,

1: p:s Adsistent

1: Predikant

1: krankbesoeker

5: onder en Jong Chirurgijns

1: ord:e