closeTerug naar inventaris

Transcriptie

184

besluitende, smeeken wij de voorsienigheid,

uw Hoog Edelens Jllustre Persoonen en

'S Maatschappijs. inportante belangen, al

immermeer te zeegenen en ter oneemen

in zijne alleen veilige hoede, ons owij„

„ders met alle eerbied en diepst ontsag

noemende /:onderstond:/ Hoog Edele ge„

„strenge Groot Agtbare Heer en wel

Edele Gestr: Heeren /:Lager:/ UW Hoog

Edelens Ootmoedige en zeer gehoor

„saame Dienaaren /:owas geteekent:/

J: A: Schilling, B: Smissaart

F: Ostrowskij, D:l J:b Blondeel,

J:s Hoogerwaard w: g: De Bour

„ghelles/ L: van peren, J: D:

van Clootwyk en L: R: J: van

Haesselt /:inmargine:/ Amboina

in't Casteel Nieuw Victoria Den

5: Junij A:o 1789:

Accondeert

eCi

t