closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

den

re

„ste

reg

wat

„ris

Een van het provisioneel Hoofd der Militie„

den Capitain Luitenant Fredrik Ostrowskij

hondende versoek om als zodanig bevestigd

en tevens tot Effectief Capitain geadvanceert

te mogen worden.

„den van den p:l opsiender der owerken Jo„

han George Raabe, biddende om als

zodanig alhier bevestigd te mogen war

„den, met de esfective qualiteit en Gage

van ovaandrig. en

ben van den Sous Lueitenant en Gezagheb„

„ber op de Bark Ceram Hendrik Ril„

„sen, almeede smeekende om de effective

qualiteit en Jage van Lueitenant ter

Zee.

Wij neemen de vrijheid alle deese sup„

§445:

versoek om gunstige beschouwing derselve

„plicquen te affuiceren met onse eerbie„

dige voorschrijving en uw Hoog Edel„

„lens tevens te versoeken dat daar

op eene Gunstige reflexie mag geslagen

worden

§ 446: Dier meede deesen voor dit maal weeder

Eijnde des Briefs

besluitende