closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register van Zodanige

Bijlagen als 'er ter Resolutie van den

27. September d„o J:o tot den 11:' Maij A„o 179

gediend waer van de Copias in deese vier

bandels apart voor Nederland in geschree„

„ven zijn, als:

Rapport van de rigtige visitatie van wegen bruggen

ent: door een Justitieele Commissie ten

bijweesen van de wijk en vooijmeesters

gedaan op den 3: December 1788: P=r

„regtig bevonden brand gereedschap„

„ven door eene Justitiele Commissie

d’ dato 4:' December 1788:

het hoofd in de Arthillerij Streck

dicteerende het manquement aan hout„

„werken tot het aanmaaken van affuiten

de dato 12: December 1788:

gezagvoerders van de Pantjallings

Berigt van de

de vriendschap en de willem Chris„

tiaanse en Schults wegens hun gedane

visitatie en bevinding der geslagene

Goemoet

2:

1: