close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register van Zodanige

Bijlagen als 'er ter Resolutie van den

27. September d„o J:o tot den 11:' Maij A„o 179

gediend waer van de Copias in deese vier

bandels apart voor Nederland in geschree„

„ven zijn, als:

Rapport van de rigtige visitatie van wegen bruggen

ent: door een Justitieele Commissie ten

bijweesen van de wijk en vooijmeesters

gedaan op den 3: December 1788: P=r

„regtig bevonden brand gereedschap„

„ven door eene Justitiele Commissie

d’ dato 4:' December 1788:

het hoofd in de Arthillerij Streck

dicteerende het manquement aan hout„

„werken tot het aanmaaken van affuiten

de dato 12: December 1788:

gezagvoerders van de Pantjallings

Berigt van de

de vriendschap en de willem Chris„

tiaanse en Schults wegens hun gedane

visitatie en bevinding der geslagene

Goemoet

2:

1: