closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: A:

L: B:

L:

L: D:

Register van Zodariges

Bijlagen als 'er ter Resolutie van den

27: September d„o J„o tot den 1:' Maij A:o 1709

gediend waer van de Copias in deese vier

bandels apart voor Nederland in geschree„

„ven zijn, als:

Rapport van de rigtige visitatie van wegen bruggen

ent: door een Justitieele Commissie ten

bijweesen van de wijk en vooijmeesters

P=r

gedaan op den 3: December 1788:

regtig bevonden brand gereedschap„

=o

„en dor eene Jistitiele Commissie

d’ dato 4: December 1788:

het hoofd in de Arthillerij Streck

dicteerende het manquement aan hout„

„werken tot het aanmaaken van affuiten

de dato 12: December 1788:

Berigt van de gezagvoerders van de Pantjallings

de vriendschap en de willem Chris„

tiaanse en schults wegens hun gedane

visitatie en bevinding der geslagene

Goemoet

1:

2: