closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

„sta

reg

een

aan

L: E:

D F:

L. G

L: H:

L: I:

L: K:

L: L.

L: M

Goemoet touwerken gedateerd 5:' Januarij 1789 S:

Equipagie op zigter wolsgaand C: S:

Berigt van den

noteerende het dieptreeden van het schip

het Loo bij arrive d' dato 25:n Janu

„arij 1789:

als even wegens de vigtig bevonden Huagie

_:o

van voorm: kiel de dato 29: Januarij 1709:

Hoffman om eenige kromme Jatij boomen

Versoek schrift van

om ver te kappen

Fiscaal Hogerwaard dat er geene onie„

Rapport: van den

„telijke behandelingen plaats gehad hebben

aan de onchristen Leevaarende van meerm:

Bodem de dato 12: Februarij 1789: - -

gecommitteerde Justitieele Leeden wegens de

_„o

bedurven bevonden bieren net het schip het zoo

van Batavia aangebragt gedateerd 14.' Febr: 1789:

Nendu volletje van de verkogte bedurven bieren op den 16S

„bruarij 1789

Berigt van den Fiscaal Hogerwaard noteerende de

apprehentie van een onbekende swerver

d„ dato 22„en Februarij 1789:

Rapport het dieptreeden van de Barcq Ceram bij arrive

de

4:

3.

5:

6:

7: