closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

52

44.

45:

48:

Berigt wegens de verzegeling der Luiken van het

L: W: W:

schip, waar in de Nagulen geborgen

Zijn dato als even

_„o van den fiscaal Hogerwaard dat er geen onredelijke

L: N: a:

behandeling plaats gehad heeft aan de

Javanen van de Barcq Ceram d’ dato

primo Maij

Equipagie opzigter wolsgaard C: S: dat

_„o

G: ij:

het schip het Loo Java nog zoude

kunnen aandoen om produsten in te

neemen de dato 7: Maij 1789:

Placcaat tegen het aanplanten van Tatanamangs.

H: Z:

L: A: a: A: Biljet tegen het willekeurig hout kappen in deeze Provintie

en het belemmeren van de urier van Boeroe.

Amboina in 'tCasteel nieuw

victoria den Junij 1781

Huitoomam

Eersten klerk

7

54:

55:

57: