closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na

„res

een

aan

Berigt van de Equipagie opzienoer wolsgaand C: S:

L O:o:

noteerende de reedenen waarom de Inland„

„se roofvaartuigen Comp„s kielen telkens

P„

ontsnappen gedateerd 30: April 1709.

L: L: p: Verantwoording aan den gewesen Luitenant in de Aithit„

„lerij waarom 'er zoo veel onbekwaame

affunten ontdekt zijn de dato 1: Maij 1769

L: G: G: Berigt van den Staat der Diafonij Cassa d: dato

27: April 1789:

anez

kapte gertooning van de staat onder

ult„o Februarij J: L:

L: R: v: Rapport van het prsete hof in den te tallerij kads„

„man wegens het ware Caliber van het

geschut d: dato 30: April 1789:

L: SS Staat Reekering van de Binge krijskas onder pori„

„mo Maij J: L:

SI: A Berigt van het dugtreden van het schip het zoo nadis

belading d: dato 2:en Maij 1789:

_„o den opneem en visitatie van de Jongst aangekomen

L: U: u

Pantjalling Lingen d: dato 2:en Maij.

L: V: v: Rapport van een onbekwaam Kaijer touw van voorsz:

kieltje dato als vooren.

Berigt

40:

41:

44:

45:

48:

50:

52

53:

L:5