closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

9:

dat schip geweest ware

Dat de eerbiedige Teekenaaren, door de onstuimigheid der Baaren met

geene mogelijkheid gehad hebben dien Bodem eenige hulp te bewijsen zon„

„der zig zelve ingevaar te storten vermits de Laars, en de tornijns eilan„

„den voor uit hadden en dat voor t overige geen gelegendheid meer

hadde ond een der Comptoiren in te loopen.

zoo maatigen wij ons de hooge eere aan met verschuldigt respect te blijven.

/onderstond:/. welEdele Agtbaare Heer :/: Lager:/ uwerwelEd: Agtb: Seer gehoor„

„same en onderdaanige Dienaaren ./was geteekend:/ J: C: Bornet en

H: Riessen :/ in margine:/ Amboina den 20:e Februarij A„o 1789: —.

Extract Journaal gehouden op de Bank Jesam.

Knam den E: Manh: Heer J: C: Bornet aan boord met 'sComp„s papieren worden

Den 26:' December

nuuwe

tastond onker naar westen door ’t waeren ven bijnen tegen toel den t:

Januarij vertrokken van den rheede Batavia dog in ’t ligten van Lanker

kwam ’t touw te breeken verlooren also ons daags Anker 'snagts verlooren

de Jol. met zijn toebehooren en een diep lood en lijn, ook barsten den kluiven uitzijn lijken„

kwamen op de rheede Samarang overleeden quartiermeester W: Nelson

3:' Januarij

kreegen een schuit en Een anker aan boord.

Laaden, zout, planken, en olij.

6: d:o

vertrokken van den rheede Samarang op de hoek van Japara hadden 4 roet

9:

water in 't schip, verlooren de riemen van de schuit

11: kreegen een Loots van Grissee aan boord, dewelke ons agtermiddags

op de Rheede van Grissee ten anker bragt.

13:e Ligten den stuur boords pomp visenteerde ’t kruit gat bevonden verscheide vaaten kruitnat.

den 14: Januarij