closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: N:

L: O:

te hebben de vrijheid neemen ons met alle verschuldigde Eerbied en

respect te noemen /:onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer :/ lager:/ uwel Ed„

Agtbaare onderdaanige en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/.

P: wolsgaand en M: Hoedap. ./in margine/ Amboina in ’t

Casteel Nieuw Victoria denen 19: Febr: A„o 1789:

Aan als Vooren.

8

De needrige teekenaaren hebben ingevolge uwelEd: Agtb: Zeer glende

ordre haar aan boord begeeven op de van Batavia over Java alhier

gearriveerde 'sE: Comp„s Bark Ceram: aldaar ten nauw keurigsten gevisinteerd

de stuagie zo van drooge als natte waaren dezelve bevonden wel en na behooren

gestrut

gestaant te zijn.

Waar meede wij verhoope aan uwelEd: Agtb: zeer geEerde intentie voldaan

te hebben de vrijheid neemen ons met alle verschuldigde eerbied en

respect te noemen /:onderstond:/ Wel Edele Agtb: Heer /:lager:/

uwel Edele Agtb: onderdanige en trouwschuldige Dienaaren /:was ge

tekend:/ C: Christiaansz en M: Hoedhap /:inmargine:/ Am

„boma in't Casteel Neuw Victoria den 26:' Februarij A=o 1789:

Eerbiedig Berigt aan als even.

Bezijden het Extract journaal der ontmortingen op de reise van Batavia

naar Amboina met de Bark Ceram Hebbende de overheeden van dien

Bodem, zig verpligt g'oordeeld Hoogst denzelve te suppediteeren

Dat op den 4: Febr: J: L: Smorgens omtrend 4 uuren in t O„t N:o O:t

tusschen de Nozelinus gezien hebben een vuur en met den dag op het Eijland

of eijgentlijk de droogte van Salinus een schip zonder Masten dat

daar vast zat, en waar van de Teekenaaren als toen begreepen, dat

het vuur het geen smorgens gezien was, op dezelve streek van

dat

Den