closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

re

„ste

reg

wan

„ris

een

Aan

Lrr Raat Reekening der weesen Selden.

onder Administratie van weesmeesteren bij een gesteld uit de kamer Boeken begin„

„nende met Primo Maart anno 1788: en afgeslooten op ultimo Februarij, 1789: met aan„

„wijsinge in hoedaniger voegen het Capitaal door dat Collegie g’administreert ver„

„meerdert en vermindert is en Laastelijk waarinne het zelve heeft bestaan, namentlij„

e

Primo Maart anno passato was het Capitaal der weesen volgens de Boekjes . -

te weeten

33: 3/8

rd„ 2114.

Aan Contant in Cassa

21127: 36:

op rente uitgezet aan diverse Persoonen

23 3/82

r„ 232.42

Teld als boven

De Inkomsten dezer kamer van Primo Maart

anno passato tot dato deeses bestaan in de volgende als

van de debiteuren zo mindering als in voldoening van hun

17

4423.

Rd„s

de bet; item agterstallige rente ontfangen.

1:½

1740

ontfangen Erffenissen

22:

1185:

ontfangen Intressen

42

Rd„s 7348.

Te samen

Aan diverse debiteuren in anno passato oprente

rd:s 21127: 36:—

uitgeset vide Journaal

20581:12:—:

En dit Boekjaar

dus dit Jaar in vergelijking van A„o passato blijkt

546. 24:

dat thans vermindert is met een tantum van

welke van de andere gedetraheerd zijnde toond aan dat de inkomsten

10

6802:

niet meer is dan

De Geheele uit gaave daar en teegen heeft haaren

oor spronk uit het volgende teweeten

3

523

17

Afbetaalde Erffenisse aan de mondig geworde Pupillen

De Intrest penningen ten behoeve der Pupillen afgegee„

10: 3/8:

978:

ven bedraagen

—.

3500:

Gedaene beleening

volgt.

van de Inkomsten dezer kamer is uitgereikt als

24:

aan den Secret„s voor ’t houden der Boekjes

20:

_„o in koopen van papier &=a

24.

bedienen dezer kamer

Boode

2:

Boekebinder

onder den welEdelen Heer Prasis vier Leeden en

837:

6:¾

907:

6:

secret:s ieder een Equale portie verdeeld

21: 3/8„

5908:

Den geheelen uitgaeve bedraagt.

d' minder uitgaven van de meerdere Inkomsten gedetraheerd zijnde toond

is met

aan dat ’t Capitaal der weesen thans g’accresseert

Dus zijnde het zelve op hieden groot

rd„. 8

d„s 241