closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L:S

13:

Aan als Eren

Den ondergeteekende Capitein voerende ’s Comp:s„ schip ’t Loo

Pieter Hartman, ver zoekt uwel Edele Agtbaare.

zeer needrig dat aan zijne onderhebbende scheepelingen, zo

euro praanen Chineesen als Javaenen twee maanden hunner

bij de E: Comp„e winnende gagie mogen verstrekt ten eijnde op

haare soldij belast te werden :/: onderstond./ wel Edele Agtbaare

Heer :/:lager:/ uwel Edele Agtbaare zeer onderdaanige Dienaar

:/nog veel lager:/ 'T welk doende ete:/ was geteekend:/ P: Hartman

./:in margine Amboina den 12. maart A„o 1789: —n.

Aan als vooren

D: P: UwelEdele Agtb: nedrige Dienaar Pieter Hartman

Capitain ter zee voerende sComp„s schip ’t Loo heeft de eere

uwel Edele Agtb: te kemen te geeven dat op zijne onder

hebbende Bodem gerepareerd mag: werden als het schip

buiten en binnen Boort gecalraat de groote mars verzien

in ’t voorschip tusschen Deks en Cabelgat eenige stukke

Planken in sette de Constabels Poort versien een stuk

voor een de Boeg onder de tweede Blaasbalken de knie

van de vlagge stok als mede eenige kleene hier en

daar van welke den needrigen teekenaar dierhalven

verzoekt dat uwelEdele Agtbaare zodanige order gelie„

ven te stellen waardoor alle dezelve weeder hersteld,

en daar na specificq opgegeeven worden ./: onderstond:/.

wel Edele Agtbaare Heer / Lager:/ Uwel Edele

Agtbaare Zeer onderdaanige Dienaar. ./.nog Lager:/

'T welk Doende ./ was geteekend:/ P: Hartman ./: in margind:/.

Amboina Den 12„' Maart A„o 1789:

Staat