closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: A: a:

2

/onderstond:/ Wel Edele Achtbaaren Heer en

E: Heeren ./. Lager :/: uw welEdele Achtbaare

onderdanige en gehoorzamen Dienaar /: was geteekend./.

E:„s Mazel. /in margine./. Amboina den

16:e April Anno 1789: —.

Aan Den Wel Edelen Achtbaren Heer.

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur deeser Droviastie.

Wel Edele Achtbaaren Heer

Den needrigen teekenaar gebruikt in allen

Eerbied de haddisse uwel Edele Agtbaare, nee„

„drigst onder het oog te brengen dat er geen Dak„

„ribben met ’t schip 'T Loo en de Barcq De Ce„

ram zijn aangebragt en dat er ook geen een

per restant is mitsgaders dat 'er maar„

150 p:s