closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23:

gehoudene besoigne den nedrigen Teekenaar verantwoording gever„

„dert Zijnde omtrent 150 lb: te bour bevonden bedorven Bus„

„kruit heeft de eere daar op eerbiedig te dienen.

Dat in vroegere Jaaren en reets onder het bestier van den

welEdele Achtb: Heer Gouverneur van der voort alhier veel in

deugd vermindert Buskruit geweest zijnde daer van Suffessive

tot salut schooten naar de buiten Comptoiren en ook

naar Bour is verstrekt en versonden geworden;

Dat vermits somwijl om de vijf Jaaren eensjen ook wel Lengen

de Hongij te Bouro aankomt en i buijten des weijnig of geen ge„

„legendheeden tot het doen van Satut schooten voorkomende,

het zeer waarschijnlijk is dat gemelde buspoeder is blijven leggen„

veel meer in deugd heeft afgenoomen en zeker onbequaam is geraakt.

Voorts dat voormelde quantiteit van 150 ponden bij den over„

„neem in de maand Maart 1786: in presentie der Expresse ge„„„

„Committeerdens de Assistenten Daniel Cappenburg en Jacob„

„bus Johannes Bruins waarlijk onbequaam bevonden, en

bij derzelver gedient Rapport van den overgave als zodanig

bekend gesteld geworden is. .

Waar meede verhoope aan de g’ Eerde Intentie uwer

wel Edele Achtbaare voldaan te hebben de vrijheid aan„

„maatige met de meeste vereratie te oderschrijven.

/onder stond:/.