closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uit dien hoofde ook nog zoo veel Hout en

ijzerwerk tot de tweede verdieping als tot

de eerste van nooden zijn, en den nedrigen

vertoonen dus beschroomt is met dat werk

Zonder uwel Edele Achtbare nadere qualisica„

„tie voort te vaaren.

Zoo versoekt den selve zer needrig dat uwel„

„Edele Agtbaare goedgunstig mag behagen,

hem met Hoog desselfs zeer gerespecteerde Elu„

„cidatie ter verEeven ten einde hij daar door

in staat gesteld worde om te kunnen wor„

„de om te kunnen weeten hoe hij zig hier

omtrent te gedragen heeft en terens te vergan„

„nen dat Tinkamse planken tot ribben voor

dat gebouw mogen gezaagt worden..

Mede gebruikt, den nedrigen teekenaar

de handiesse uwel Edele Agtbaare te ver„

toonen dat hij in het geheel geen kans

Siet