closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27:

siet met de bouwmateriaalen dieden voormelde

opziender der werken van Geuricke in zijne Cal„

Je

„culative opgaave heeft, bekend gesteld het

nieuwe Htaethuis na behooren te kunnen vol„

„toojen als zijnde die Reekening abusivelijk

al te laag gemaakt en nademaal 'er ook geene

Houtwerken tot dat gebouw aan handen zo zal

men daer meede, niet kunnen voortwaaren het

waare dan dat uwel Edele Agtbaare daar inne

gelieft te voorzien.

/ was / met Eerbied gezegt: / ook noodzaakelijk,

welEdele Agtbaare Heer dat de gabbe gabbe

in het eerste vak booven het metzelwerk in

’t Ziekenhuis uitgenoomen, en het zelve

met een halve steen opgemetzeld wierde, want

hier door zoude dat gebouw niet alleen zelfs

veel gestrijft en van binnen verligt worden

maar

d