closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ra

ris

en

aa

6

De

20

tot

d:

P„r Transport r

Vervolg van Testamentaire Dispositie

van de overleedene Mejuffrouw Engeltje walkens huijsvrouw

van den tapitain Militaia Fredrik OStrouske

71=

den overleedene opperchirurgijn van ’t schip SLoo Fredrik

Volmek

de Chineese Vrouw Ian Kitnia

_=o

que Toanico

_=o Thoga Hiamnio

Chinees Nio Feko

_=o Ian Ioanko

De Inlandsche Vrouw van d’ Negori Halong Lionora

Toepenalay

Wegens Boetens als

Van den koopman en Hoofd te Saparoua Daniel Jacob

Blondeel

Eerste kerk van Politie Arie Cormans

den Secretaris van de Huwelijkse en kleine Gerigts Zaa„

ken Noa.

de Wed=e van den Corporaal Luurstok Djuliana Tomaso

huysvrouw van den Soldaat Haube Leonora Roehoe„

Selang

Wegens Milde Giften

den Vaendrig en Post te sawaij Pieter Fockens

wegens 't Emancipeeren van Leyf Eijgen als twee van den

overleedene Capitain ter Zee Nicolaas van der Golde

Gen=t Maart en Jesmina van Batavia

tonte op het Capitaal dat bij D:E: Comp:e adiposito staand

Gerendeert

dat de Inkomsten met den anderen bedragen

De geheele uijtgaave daar in tegen hebben haaren oor„

„sprong uijt de volgende verstrekkingen als

Aan de buuijten armen

binnen

Aan de binnen moeder voor haar tractement in

12: maanden â rd=s 20: permaand

rd

het inkoopen van benodigheeden a 10: rd=s p=r maand

Aan de schoolm: voor het onderwysen aan de kinderen

in beezen en schrijven als.

Christoffel Meijer in ’t Holl: â 10: rd=s smaands

Gerardus Malakausea in ’t Maleidsche â rd= 1: 32: /m

Voor 7: maanden

dr Transporteere Rijs

heeft

125.

30

873

36

_

240

: —:

120

:

120

11: 32:—

1

10.

5

5:

5:

2000:

10.

—. —.

5:o

—.—

1:

:

1

—:

1

12:

1: 12:

2: 24:

32:—

24: -

1039: 46:— d

32.

2023

25: 24:—:

10.

10.

50

1261:42:

2129 24

360:

131

32:

rd=s 2621

8:—:2d.

5011

5011:10:

10:

„d 29070

29070

17:2

17:½: