closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17:½

47:

2621: 8:- ld 5011:10.

29070

P„r Transport R:

Aan lijneaten zo van d’E: Comp:e tegens inkoops prijs als particuleer

gekogt zijn tot klederagien voor de kinderen en onder de oude

393: 24:½.

menschen verdeelt zijn gedraagt

15

—:

tot begraffenis onkosten aan 6: overleedene

Het inkoops kosten van 258: lb: waxkaarsen die in dit boekjaak.

zijn betaald tot gebruijk in avond predik diensten in de Ma„

95: 44:—

leidsche kerk

120:

van het Leprasen huijs ten Eilande Molana

wegens het inkoops kosten van

rd 129: 17 ¾„

5: Lasten Rijst

tot gebruik in het weeshuijs

130:11:¾.

—: 42:„

C: Maten Zout

’t leeveren

Aan deverse perzoonen betaald vide reekening voor

63: 22:

van benodigheeden tot gebruijk in het weeshuijs

3440.

14

¼

Den geheelen uutgave bedraagt

Dus dat de rygave minder is dan de Inkomsten in dat Boekjaar welke

1570

van den anderen gedetaaheert zijnde toond aan dat minder is

En die van A=o p=o bij getrokken zijnde blijkt hier uijt ’t Capitaal thans

30641.

Vermeerdert is tot

Waar van in de groote geldCasse bij d’ E: Comp=e omtegens 7/8: p=r C=o smaands

rd 29600:

â diposito te blijven tente winnen

1041: 12:¼:

En thans onder heedigen datum bij de Diaconij p=r restant

Rijd„ 30641: 12:1/2:

Somma

/:onderstond:/ Amboina aan t Casteel Nieuw victoria

Adij ult=o Februarij A=o 1789: /:lager:/ ten mijnen overstaan /: was„

geteekend/: B:k Smissaert /:in margine:/ als gecommitteerde heeden

van Politie /: geteekend:/ F: L: Brusz in L: R: I: van Hasfelt/:

nog lager door de Diaconi /: geteekend:/ J: F: Spieceke, M:r Dias

Hendrik Waaela en Johannes Gueljo.—

Aan den Wel Edelen Achtbaren Heer

Johan

17:½.

43:¾„

12

½.