closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18. Mstaale Canons â ½. lb

4 Een tappen in stukken

_„o d:o

1:

P„s Kalibers

1: ijzers Canon

18:

12.

26: _„o

:„

8:

37:

_„o

25.

6

_„o

4:

3.

_„o

3:

8.

_„o

2:

4:

_„o

18: verloopen tot 23: lb

1:

_„o

_„o 16:

12

1:

_„o

__„o 18:

12:

1:

_„o

_„o 8:

6:

_„o

1:

9:

_„o

6:

1:

_„o

4 _„o 5:

2:

_„o

Rhijnlandse roetmaat

aan mortieren :„

mortieren â 6: duim

5: Metate

5¼: d„o

_„o

_„o

1:

„o 5

3:

_„o

4¼:

2:

_„o

_„o

3 3/8:

_„o

2:

_„o

3¾:

2:

_„o

_„o

aan Hauwitzerst: _„o Hauwitzers 6:

In hoope aan UwelEdele Achtb„s intentie voldaan te hebben zal

de eere geven met alle agting te blijven. /:onderstond ./. welEdele

Achtb: Heer en E: E: Heeren ./:lager./. uwer welEd„se Achtb:s Zeer

gehoorzame Dienaar ./:was geteekend:/ E: R: Hausman :/ in mar„

„gine ./. Amboina den 30:e April Anno 1789:

Den

49: