closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: R: v:

Johan Haam Schilling.

Gouverneur en Diricteure dezer Provintie

benevens

Di en Raad

Wel Edele Achtbaare Heer

en

Wel Edele Heeren.

Ingevolge van uwelEdele Achtbaaren g’eerbieigde onder vewvalt

bij Extract uyt uwer wel Edele Achtbare gevenereerde vergadenig

de 27: Maart J: L: zoo heeft de ondergeteekende als Exra ord=r Luijtenant

van de Acthilleai alhier plegjt schuldig de Eere Hoogst denzel„

ven distinct te noteeren, ’t waare Caliber van alle metale

en ijzere Canons item mortieren Houwitzers aan dit Hoofd

Casteel zo als hier onder spicificq word aangetoond

Pees kaliebers

2: Metaale Canons â 24: lb:

1: _=o 18:

2: _=o 8:

4: _=o 5:

3: _=o 4:

2: _=o

3

25: _=o

1:

29: _=o stukjes ¾:

18.