closeTerug naar inventaris

Transcriptie

JV:

51:

Capitain Pabriel van Horen

Credit

Contant

24:

R„

Aan den wagmeester Johannes van Loenen

24:

Schrijver Jurgen Christiaan Voerman

5.

Tot ’t inkopen van 10: maten kalk â ieder maat 24: Stuivers

12: 24:

_„o

150: p:s Tantarren tot gebruik van de passer â elk J„o 4:

18:

4

700: Adappen a 5/8: t hondert. tot gebruik als boven

18: Tinkamse planken tot het maken van de deuren en rengsters van

5: 30: —:

de wagmeester woning â ’t stuk 15 st„s:

Tot ’t laten ter aarde bestellen van 7: op verscheide datums overleedene arme

17:24:—:

burgers zoo mans als vrouws persoon â ieder rd„s 2: 24:

2: 24:—.

6 p„s hengsels tot deuren vengsters van boven gem: wagmeesters woning.

1: 12:—:

_„o

_„o

Tot het inkoopen van waterboelies zoo voor de wagt en

Bekostigt tot de voorstelling van twee officieren als.—

9: 36: —:

12 Bottels wijn â ieder bottel 39: H„s

12:

9:

_„o Bier

_„o 36:

7:

Aan Banket

122: 24:—:

Feld

Rd:s

Rd„s

Zoo dat nog p„r Restant blijft

354: 37: —:

Somma ij

477: 13:—:

/:onderstond./. Amboina Nieuw Victoria den 1: Maij A„o 1789:—

./: lager ./. Ten onser verantwoording. /:was geteekend:/ G: Van Hoven, A: A:

I: Twijfel, J„s Samsom, Kubin Geller, J: H: Auwgh, /: Dias

S:„r Soekoer, en A„n van Hoven ./: in het midden stond:/. Ten mijner

overstaan :/geteekend:/ J:„ Hogerwaard fiscaal :/ in margine:./. als gecom„

„mitteerdens uit den Raad van Justitie /:geteekend:/ L: R: J: van Hasselt en

E: R: Hausman ./.:lager./. in kennisse van mij /: geteekend:/ W:m Schoriten secret„s

Aan