closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

Dag Register gehouden

op de Reijse rondsom Ceram en de

subalterne Comtoiren onder Amboina

zorteerende gedaan in den Jaare 1788:

door den Wel Edele Achtbaare Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en directeur dezer Provintie

beginnende op

Vrijdag den 10: October 's morgens ten 9: uuren wierd op expres

bevel van den welEdele Achtbare Heer Gouverneur en Di„

„recteur dezer Provintie, vergadering gehouden in het nieuwe

Gouvernement ten Casteele Nieuw Victoria in Amboina

in dewelke zijne welEdele Achtbaare aan de Inlandse Re„

„genten die met hunne Corre Corren en orembaijen aan dit

Hoofd Casteel tot het doen der Hongij voijagie aangekomen

waren aanvangkelijk te kennen gap dat Hoogst dezelve

behaagd hadde tot Fiscaal der vloot te benoemen den onder„

„koopman en secretaris van Politie D E: Jan Dirk

Van Cloolwijk mitsgs tot Leeden van den Hongij Raad

den Capitain ter zee en Equipagie meester Pieter Wols„

„gaard den Capitain Luijtenant Militair Fredrik

Ostronskij den opperchirurgijn van ’t Casteel Christiaan

Hoffman