closeTerug naar inventaris

Transcriptie

84

dog moest op

Vridag den 14: November smorgins Circa 8: uuren voor anker gaan

bij een spruijtje niet verre van de Negorij quans geleegen de

Heer Gouverneur van deze gelegenheid gebruik zoekende te

maken ter volkomene herstelling der voorm: orembaij van

Wackal zond derhalven den scheepstimmerman sandstroom

na dat vaartuig met last om het zelve op strand te haalen en

te kalfaten om met volkomene gerustheid de te rug reise te

kunnen onderneemen dan vermits de wind na ander half uur

leggens stil en de stroom voordeelig wierde gaf den Heer gouver„

„neur ordre tot ’t ligten der dreggen komende voorsz: scheeps„

„timmerman kort daar na op de Admiraals Corcorre met rap„

„port dat de opgem: orembaij wackal aan de eene zijde gecal„

„faat was dog dat hem zulx aan de andere zijde niet doenlijk

was gevallen te doen mits de menigvuldige steenen en ’t lage

water; De vloot smiddags bij 12: uuren voor de eregorij quaus

ten anker gekomen zijnde kwaam de zoon van den orangkaij

dezer Negorij inmediaat aan boord van de Admiraals Corre Corre

den Heer gouverneur berigtende dat zijn vader binnen weis„

„nige uuren van keffing zoude komen, zo als denzelven dan ook

ten 3:' uuren bij den Heer gouverneur aan boord kwam met

den Capitain van Keffing Baoekan, en den Capitain van

Kelletaij Abdul zijn welEd: Achtb met de komst alhier ver„

„welkomende; werdende dezelve na een kort vertoef op ten

4: uuren weder na hun eregorijen gedimitteerd; gaande de vloot

ook ten 5: uuren na gedaane sein schoot onderzeijt na heffing,

voor