closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

zijn welEd: Achtb: het volk om dezelve als nog niet halver voltooijd

zijnde in een woonbaare staat brengen en begaf zig daar na=

aanboord van de Ardmiraals Corcorre ontvangende aldaar rapport

van den Corp:l Posthouder der te Pelauw aangelegde Post Hoorn Chris„

„toffel Boldrik en den aan deze Post werkende metzelaar Jochem

schade, dat op die Post alles in een goede staat en ordre is, weshal„

„ven beide ten eersten weder na die post te rug gezonden wierden met

drie zieke scheppers van sComp:s orembaij als een van Cabauw een

van Caijlolo en een van Rohomonij om tegens 3: andere gezonde

manschappen verwisseld te worden.

Ligtende de vloot 's avonds ten 6: uuren na gedaane sein schoot

het anker en schepte tussen het land van Saparoua en Haroeko

met stilte na ’t Comtoir Saparona alwaar dezelve

Zaturdag den 29: November smorgens ten 3: uuren behouden arriveerde

en de dreggen voor ’t fortres Duursteede liet toegaan; werdende ten

6: uuren van dat fortres met 19: Canon schooten verwilkomt

en van de Admiraals Corcorre met 11: bedankt; Intusschen kwa„„

„men twee met winpels en vlaggen van verscheidene koleuren

vercierde kleine orembaijen aan scheppen zijnde de roeijers

meest kinders op zijn Inlands uijtgedoscht staande voor en agter

ieder orembaij een Inlander vegter die met hunne parrings en

schilden onder het scheppen haare exercitien verrigteden en na

dat die orembaijen diverse maalen de Admiraals Corcorne

rond geschept waren; zo kwamen gem: vegters aan boord en ver„

„welkomden den Heer Gouverneur die hen en recompens eenige

glasen Arak liet schenken waar na zij weder op hunne

Erembaijen