closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109

Vrijdag den 10: October Ao 1788

Smorgens ten Neegen uuen Hongij

vergadering gehouden in het Gouver=

nement ten Casteele Nieuw Victoria

Predent

Johan Adam Schilling

Dennellalen segte ker„

Gouverneur en Directaur deser Provintie

Pieter Wolsgaard, Capitain ter zee

D E Manhafte

en Equipagie meester

Fredrik OStrowskij, Capitain

_=o

Lieutenant Militair

Jan Dirk van Lootwijk, onder„

„koopman Secret:s van Politie, Fiscaal der vloot

Christiaan Hoffman, opperchirur

„gijn van ’t Casteel

Thomas Magnus Streck

_o

Lieutenant der Arthillerij, en

Den Hongij Secretaris Carel Goalieb Windemith

Benevens

De Inlandse Hoofden die met hunne Corre Corre i orembaijen tot

het doen der Hongy voijagie aangekomen zyn

exepto den Pattij van Halong mits indispositie

Na dat voormelde Leeden en aanweesende Inlandse Regentin

zit