closeTerug naar inventaris

Transcriptie

140

en aanweesende Inlandse regenten te kennen deze bij een komst

hoofdzakelijk belegd te hebben om de transgressien welke in

’t scheppen van de Jongste Hongij visite plaats gevonden

hebben als nu te onderzoeken en finaal af te doen dog al„

„voorens hier toe te treeden wierden voor af de resolutien

van de gehoudene Hongij vergaderingen ten Comptoire

Saparoua, Haroekoe en Hila, geresumeert g’appro„

„beert en geteekend.

Den Heer Gouverneur de leeden hier na Communicee„

„rende dat vermits den Pattij van waij Abraham

Kaijadoe zijn Ed: ten Comptoire Hila klagende te ken„

„nen gegeven had grotelijks door ’t volk van Liang mis„

„handelt te weesen ter gelegenheid hij met zijne onderge„

„stelde derpelingen eenige klappers had laten halen uit

hunne dousjongs te Honimoa gelegen dewijl het volk

van Liang niet alleen na hem met steenen gesmeeten

had maar dat ook twee zijner onderhoorige in naamen

Johannes Pattijsia en Erasmus Kaijsaij door vier

Liangers gen:t Hagie, Robo, Hatoemessen en

Ankota, zodanig met steenen getroffen waren dat

zij beijde swaar aan ’t Hoofd gekwetst geraakt en

den eerstgem: nog boven dien de ringers van zijne eene

hand door een stuk hout gewond waren, zijn Ed: ’t nodig

gevonden had den onderkoopman van Clootwijk als hongij

fiscaal te gelasten om van gerepte Pattij waij en zijne

mishandelde dorpelingen een verklaring af te neemen

weegens dit voorval ten einde alhier verder onderzogt

te