closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gehouden in ’t Casteel evieuw victoria

te Amboina

Present

Johan Adam Schilling

Den welEd: Agtb: Heer

Gouverneur en Directeur deser Provintie

D: E: Manhafte

Pieter Wolsgaard Capitain ter zee

en Equipagie opziender

Fredrik OStronskij Capitain

Luijtenant militair

Jan Dirk van Clootwijk onderk: en seC:r

van Politie mitsg:s fiscaal der hongij vloot

1

Christiaan Hoffmann, opperchirur„

„gijn van ’t Casteel

te

Thomas Magnus Streck Luijte„

„nant der Arthillerij en

Den Boekhouder Carel Godlieb Hindemith

secrets van de Hongij vloots

benevens

De Inlandse Regenten die met de Hongij vloot

zijn gearriveert; en

uit dezelven absent den Pattij van Halong den

orangkaij van de Pas Baguala en den orangkaij

van Hoetoemoerij mits in dispositie wordende de

twee eerste gepresenteert door een hunner oudstens

maarde laatste niets.

In den beginne gaf den Heer gouverneur aan de Leeden

en