closeTerug naar inventaris

Transcriptie

141

opgeleesen, namentlyk

Jan Dirk van Cloolwijk onderkoop„

Den Eisscher gedraagd zig aan de pre„

„sentatie

„man en secretaris van Politie mitsg:s

fiscaal van de Jongst gearriveerd Hon

„gij vloot Eisscher

Contra

Den ged:e weet niets tot zijn verschoo„

Den Radja van crussanive Isaacde

„ning bij te brengen

Soijsa ged:e om te komen hooren verzoe„

„ken Condemnatie tot de boete van rd: 1,23,

bij het Hongij Placcaat Art 19: bepaalt

over het driemaal agter uijt blijven om„

„der het scheppen en zijlen, te weeten, met

het vertrek van Ambon na Laricque,

voorts bij het ankeren voor Kellemoerij

en Hoewaloij; item het uitlossen van

zijne door slegt wagtheuden op den 15: oc„

„tober weggenomen vlagge C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e over het tot drie

diverse rheisen agter uijt blijven met zijn orembaij—

in een amende van rd: 6: en wegens het laten weg„

„neemen van zijn vlagge in een mulcte van rd 15:

dan wel te zamen rd:s 21: ten voordeele van den Hou„

„gij fiscaal met de Costen

Den Eisscher gedraagd zig aan de presentatie Eisscher als even

Contra