closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Contra

Den ged=e weet niets tot zijn verschoo

Den Radja van Kilang Jacobus de quel„

„so ged=e om te komen hooren verzoeken

„ning bij te brengen

Condemnatie tot de boete van rd:s 1,2, en 3:

vastgesteld bij het Hongij placcaat Art

19: wegens het diverse maalen agter uijt

blijven met zijn orembaij onder het schep„

„pen zijlen en ankeren als eens met het

vertrek van Ambon met het anke„

„ren voor Rarakit Pobo, Hoealoij=

Saparoug en Amberna bij arrivo

item wegens het stooten tegens de orem„

„baij van Akoon C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e in een boete van

rd:s 6: wegens het agter uijt blijven, en wegens het

stooten in rd:s 5: dan wel te samen in rd:s 11: al=

„mede profisco met de kosten

Eisscher ad idem

Den Eisscher als bij de presentatie

Contran

Den ged=e zegt tegens Mboeboe niet ge„

Den orangkaij van groot Hative

„stooten te hebben

Hendrik warela ged=e om te komen

hooren verzoeken Condemnatie tot de

Den Pattij van Aboeboe bewijs het te„

„gendeel

boete bij het Hongi Placcaat gesteld

zo over het stooten tegens de orembaij van

Aboeboe in het zijlen van P=o Lochoe na

P=o Tikus als het agter aankoomen in het

ankeren

D