closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Contra

Den ged:e weet niets tot zijn verschooning te

Den Pattij van Crieuw Benjamin Radjd en 9

Zeggen

„wane ged:e om te komen hooren verzoeken

ten a

Condemnatie tot de betaling der boete bij ze

Hongij Placcaat art: 19: bepaalt wegen

het agter uijt blijven en het zijlen en an„

„keren voor Toboe C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e in een amende van

6: rd:s met de kosten

Den

Den Eiss:r als bij de presentatie

Eisscher als Even

Contra

Der

Den ged=e weet niets tot zijn verschooning

Den Radja van Titawaij Josias Dideriku

Oet

te zeggen

Achanusa ged=e om te komen hooren verso

nij

„ken Condemnatie tot de betaling der boeke

bij het hongij Placcaat wegens het diverse

maalen agter uijt blijven met zijn

orembaij als eens bij Amahij eens op Ha

„roeko eens op Hila en eens hier na to

item over het nadewal gaan op Toboe

zonder Consent C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e wegens het zonder Con

„sent nade wal gaan in een amende van rd:s 25: profi:

„co om door hem zelfs in alleen betaald te worden, en ove

het agter uijt blijven in rd:s 15: dan wel te zamen rd:s 40: met de kosten

Den Eiss=r als bij de presentatie

Eisscher als vooren

Contra