closeTerug naar inventaris

Transcriptie

146

Contra

Den Pattij van Haria Jeremias Manoehoetoe

Den ged=e zegt niets tot zijn verschoning te wee„

ged=e om te komen horen verzoeken Condemnatie

ten als alleen de traagheid van de scheppers

tot betaling der boete bij het hongij placcaat art: 19: be„

„paalt wegens het tot drie diverse maalen agter„

blijven met zijn orembaij, als bij het ankeren voor

Haija, Haroeko en Hila, C: E:

Den raad Condemneert den ged:e in een boete van rd:s 15: met de kosten

Eisscher als vooren gezegd

Den Eisscher als bij de Presentatie

Contra

Den Pattij van waij Abraham Caijadoe ged:e

Den ged=e zegt niet tegens de orembaij van

om te komen hooren verzoeken Condemnatie

oering te hebben gestooten dog bekent agter

tot betaaling der boete bij het hongij placcaat

uijt gebleeven te zijn

bepaalt wegens het stooten en het scheppen

van Poeloe Lochoe na Po Tikus tegens de orem„

„baij van oering item over het agter uijt blyven

van Hila hier na toe C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e in een boete van rd: 15: met de kosten

/:onderstond:/ Actum in ’t Casteel Nieuw Victoria dato voorsz:

/:was geteekend:/ J: A: Schilling, P: Wolsgaard, F: Ostrowskij,

J: D: V: Slootwijk, C: Hoffmann, T: M: Streck en

C. G: Hindemith

Accoideert

: Sostwijk

Jed