closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register van alle sodanige

originele brieven en verdere geschriften

desen Jare 1690: op diverse datums uijt

Het gouvernement van bandoe aangebragt

en door haar Ed=s de hoge regeringe vangeld

tot Batavia ontfangen sijnde teweten.

Gedateert

waar mede en wanneer ontfangen.

A=o 1690.

Ano 1690.

P:r d' Chialoup rosegijn 5. feb: Register der Papieren

missive van den opperkoopman en p:l

gesagh Ebber willem basting en

. 26„ 86 271690.

raat, aan haar Ho: Ed=s. dato

P=r borger Chialoup.

„-d: epril go

missive van en aan als voren

15: Maij

h=rdflintkhonenburg

17. Junij

Register der pajiieren

missive vanden oppercoopman basting en

„.17. man

raat aan als boven

Rapport van den adsistent Ioannes dirak

. . . . . d=o

aan voorn: E: basting en Raat.

dito vanden adsistent melskaas aan

7. d=o

als voren.

Placcaat tegen tontijdig plukkender

. . . . . - - .

noten inde specerij perken.

Rapport vanden p:l fiscaal Hendrik kaas

den Luijtenant Hendrik, en burger

Raats persoon Lucas Claasz:

20: April

Register der bandase negotie en soldij

8913

boeken van a=o oo

:

—burger Chialoup

5. July. Register der papieren

missive van den oppercoopm: en p:l gesag„

hebber W: Basting en Raat in

20 Junij

banda

Jnstructie