closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

Gedateert

waarmede en wanneer Ontfangen

Jnstructie aan den gesworen Clercq Jan

dengel, op desselfs vojagiena babber

„D: Maijoo

medegegeven

P=r Christen Chinees

24 Julij Registerder papieren.

Jacob ubrahams

missive van dik gen: Heer basting en

10. Julij

raat aanhaar Ed=e dato

L=r burger Chialoup„ 24. 7ber. missive van en aan als voren.

31. Aug=o

5. 8b=r Register der papieren

P=r sgideon.

missive vand’ E: E: Bistingenraat,

aan haar Ed=s in dato

6. 7ber

d=o vande bandase borgerij aan als voren.

d:o van den predikant redericusgobuus.

d=o translaat van Radeen Soudermja.

Rapport vanden vaandrig blat wegens d'

vojagie naar Ceram