closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26:n october 1699.

Register van alle zoodanige papieren als

met de chialoep rosingijn, geconsigneert

aen den ho: Ed: here Ioannes Camphuijs,

gouverneur generael, en dā€™ E: heren Raden

van nederl: India tot bat.a op heden afgaende

Not: Originele missive gesz: door den opperkoopman Willem

basting, ende den raad deser provintie, aen wel gem:

haer HoEd: de dato 26. october 1689.

2. Copia d.o ges. door den Eheer gouverneur willem van Zyl

en raad aen als voren, met de Chialoep vanden burger

tobias har dekop in dato p=mo october 1689.

3. Copia ges: door den E: willem basting en raad voors: aen

de heer dirk de haes extraord: raed van India gouv.r

en directeur in amboina, mitsgaders expres

Commiss:s over de drie oosterse provintien en raad,

afgegaen p.r expresse gehuurde burgers Chialoupje

de dato 26.en October 1689.

4. diverse Copia resolutien, sedert 10.en September 1689. tot den

24.en october daeraenvolgende van N.o 1. tot N.o 6. in chuys

5. Copia dagregister 'tsed.t p=mo september 1689. tot den 23.en ā€”

october daeraenvolgen de

6. d.o Instructie voor den E Heer gouv.r en directeur willem

van Zyl E: m: en raad deser provintie, op het vertrek

van den E heer Commiss:s de Haes tot narigt alhier

gelaten

Noe