closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam den 17=e Maij 1690.

burger Ian swart, benevens een Jnventaris van diverse

goederen, dewelke in sijn orembaij bevonden zijn

drij khetsen off afbeeldingen van’t Hoornwerk, voor 't Casteel

nassauw, ’t buijtenwerk aen ’t mangus bosch en het

ravelijn aen de belgikase waterpnt, gem: L: A: B:C

3

En een kasje gemerkt dE: sijn de volgende

boeken en papieren gepakt als.

een specificatie

negotieboeken

een grootboek

een Iournael

van negotie

een tournael

vande getaxeerde matrialen 'tsedt

een grootboek p=mo Maert 89. tot ult:o feb: 90

Van hassuunr

een monster hol

vande Einckel

een Iournael

een grootboek

een Cassa boek

een specificatie

een Iournael van’t Comtoir Contoir

een grootboek

een specificatie

een Cournael van ’t Casteel revengie op p=lo kij

een grootboek