closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17=e Maij 1690.

N.o 2. Copie d.o ges:. door en aen als boven, de dato 28. april 1690.

3. factura vant gescheepte invoorm. bodem

4. Cognoissement van dien

5. onkost reek: van gedagten bodem

6. memoritje der sockels die van tijd tot tijd, door gecommitt:s

herwogen en in opgem: bodem gescheept zijn

7. provisionelen eijs voor den Iare 1691. als mede van

medicamenten

8. d.o voor de oppercoopluijden

9. aenwijsinge van eenige provisie en drancken, die den E:

basting van het tekort gekomene, op sijn E.s administra

tie in amboina, door de Ed: Heer Commiss.s de haes

op sijn reecq. sijn toegestaen te laten valideren

10. rapport vanden adsistent dirak, wegens zijn Coigie naer

de Eijlanden arouw, temmber, en leeuwer

11. d.o vanden adsistent melsCaes, wegens sijn voijagie naer de

eijlanden wetter, en kisser

12. Notitie der zeevarende personen vande Iagtjes de rog en

Javaanse bode

13. Copia placaet rakende het ontijdig plucken der noten inde

specerij perken

14. d.o rapport wegens de araks branderijen

15. d.o attestatie rakende het aenhouden der koebeesten op lonthoir

16. agt stx: Copia attestatien en confessien ten laste den

burger

1