closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37

Van Banda den 17:n Maij 1690.

elf Ed:s voldaen en dit sijn de lasten die de gemeente volgens

en is daer bij elve nog

haer voorgeven soo onlijdelijk drukt, voorwaer het schaemt zyn

verbrot

zelfs, behalven dat het gehele werk nog verbrot, en wel 20.

roeden buijten het bestek oostwaert op is veltrocken, wat de

hiervan is mede noificatie

Heer Commissaris de haes (dien wij dat staeltje ook ampel

aen d’Ed heer Commiss.s

gedaen

overgebrieft) hier op sal antwoorden, verwagten wij ten naesten

Jmmers het is seker gelijk ’t gemene spreekwoord segt, dat

met onwillige houden quaet hasen vangen zij, en datmen

vande bandase burgers niet dan voor een rijkelijke

beloning iets het minste gedaen, ofgemaekt kan krijgen

deselve burgerij zien de

prerogativen van haer

daerse nogtans in tegendeel van Jaer tot Iaer door uwHo: Ed

Ed: niet aen,

soo mildelijk, met alle bedenckel: prerogativen boven

andere jngesetenen sijn begunstigt, dog het schijnt dat sij

'tselve voor geen weldaet maer een verpligtinge aensien,

en daerom ons gering eragtens uw dEd: wijser

gevoelen onderwerpen, naer desen geen favorable gunste meriteren daerom geen

faveur

meer waerdig ten ware het nader quamen te meriteren

zedert dat zij gedagte batterij opgemaekt, en ’t selve door

ons met Canon versien was, heeft de burger hooftwagt

bij nagt d.o poste bewaekt, en laten wij deselve bij dag van

een Corp.l en 6. schildergasten bewaren

het verdere werk, dat door onse ambagtslieden verrigt het verdere merk nopende

de

zij