closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17.' Maij 1690.

de ambagtsgesellen, en

Lij bestaet wel ten principalen in’t volgende

eerst

de metselaers die maer 2. in getalle zijn, hebben niet

dat vande metselaers

oi

maer in 1. p.s bestaen

behulp van 5. â 6. gehuurde d=os de Corps duguarde vande

hooft wagt aen de landpoort binnen ’t Casteel nassouw

deselve hebben de Cops du

met een vak of voor portael van ’t ijser maguasijn, dat

guarde inde hooftwagt

vergroot

daer naest aenstont vergroot, en waer door de militairen

genoegsame ruijmte tot lijfsberginge verschaft zynde

heeft men de bamboese loots dewelke op het midden van

het pleijn, alvrij sorgelijk gestaen heeft, Conform naerge

late Jnstructie, van de Ed: Heer Commiss.s de Haes

ten eenemael weg genomen, ook hebben wij de water

en dewater bak op

belijka

bak binnen het Casteel belgica (zijnde die binnen 't casteel

Nassou, digt bevonden, en staet reets volwater) volgens

nader opgevinge van sijn Ed.e by missive van den 7. novemb:

bij klinckersteenen met

anno pass.o door gebrek van klincker steen met een

een pleijstering omtrocken

pleijstering van tement, sijn gestampte gebacken puijn

steen en kalk, ongevaer5 duijm dik van binnen over het

gandsche lichaem betrocken, dog tot ons leetwesen sonder

dog sonder effect

effect, want na gedaen werk, en dat het selve grote 6. weken

had staen dragen, en van degen bestorven was, wierd.

gedagte bak ten merendele, vol regenwater geraekt

zijnde