closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17: Maij 1690.

31. vrouwen

derselver getal op

21. kinderen

lonthoirstent

18. mans slaven

20. vrouwe d.os en

7. kinderen

Tot Colam

13. huijsgesinnen tellende als voren

11. mans

17. vrouwen

13. kinders

Eelamme

14. mans slaven

20. vrouwe d=os en

7. kinderen

dog daer op staet nader dog wij tijn egter van meninge naer genomen Jnspectie

te werden geleth

ons daerop nader te beraden, en te zien ofse niet almede

bequaemlijk, soo wel tot Louthoir als Celam, bij den

anderen tetrecken zullen zijn

alle het Comp.e gewigt inde provintie ten overstaen

scomp:s gewigt present

van Expresse gecommitteerdens gecorrigeert en verexent

gecommitt: tegens

sijnde tegens sodanige 8. stucken peijl gewigt, als de

Ed: heer Commiss.s de haes, ten dienfine in november pass.o

8. stx: teijl gewigt uijt

amboina verevert is

ons hadde believen toe tesenden, hebbenw bij resolutie

van