closeTerug naar inventaris

Transcriptie

haer

Van Timor 19. Aug:o 1695.

anno 1691. mede onder 't drinken Janbloet heeft

besworen, benevens eenen lod hoe lasje, wesende

de Soon van eenen stelod Lasje leloe hoofd van

een der twee Campons der Negorij bulba, die

dan in rade verklaerde genegen te wsen den

vrede met hare land luijden op den voet als die

op anno 1691. op 3. feb. beraamt te accepteren

versoekende dierhalven dat er ordre na rottij aande

bondgenote negorijen mogt afgesonden werden

om haer engemolesteert te laten gelijk zij van

hare zijde sulx mede practiteren zouden, tot

dat de regenten gesamentlijk hoe eer hoe liever

op Coepang verscheenen zijnde, de saken voort

Eenmael mogten afgedaen werden, twelk dan in't

welnemen van uEd: zodanig bij ons int werk

gestelt wesende, zoo verhope dat die rottinese

beroerten nu in’t Corte t'eenemael ten eijnde

sullen raken, en waer toe wij niet sullen nalaten

alle bedenkelijke middelen nu werk te stellen

Op een der Chinese Chialoepen desen Iare van

Batavia op Timor ten handel gekomen, is bescheijden

seker rotinees Mardijker geboortig van de negorij

Laccauw, zijnde genaemt Iacob alias leeuw

welke ons voor dewaerheijt verhaelt heeft

op Liffauw vande daer woonende rotinesen

zijne Landsluijden verstaen te hebben, dat

kappa Nangarij boven gemeld, benevens

raauw rottij wesende mede een der voor„

naemste

65.