closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheilbon Ser dat 8„e Aaei: 1738

Van Hoorn gouverneur generaal, ende d’Ed:e heeren raden Van nederlands Jndia

Ergabeke gecomniteert, omm all zaaken betrevende tuijk van Cheribon

en nabennige vandslappen, ten dienste en bahange dande nederlands o hders Comp:

en woelwesen van dingesetenen te verrigten en manieren, ten welken eijnde onder

anderen op Cheribon heeft doen verschijnen, Ingabeij poetra van gabang, Soone

vanden overledenen pangerang aria Joia naija, die tseert overlijden van zijn

Vogmn: vader inde maand 7ber: 1706: ’t gesag over ’t diorict gabang, waargenomen

heeft, ende nu naar Vrnstige recommandatie ontrent Een verpligte debovoiren

ten bunde van de eangi: aan te werden, en sen onderdanen naar behooren te

regeeren, ter ordre van opgem: haar ho: Ed:le bij desen in regering over de

Land schappen en volkeren van gabang onder 't hooger gesag van den pangerang

aria Ccheribon werd bevesigt in Verwagting hij daar in: sig te bede sal

gedragen, ende geen andere ordrens gehoorsamen dan die hem uijt name van de

hooge Indiase regeringe oft woegens haar ho: Ed:le van den resident ariaceribon

werden gegeven, en gelast op te volgen vell mit eenige volkeren van den sousonhounang

pakaeborpana van de Cheribonse printen of anderen als balijers, Maccassaren

en

37