closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon Selears d:e Ctunrt vos

vruorig recommandeerde, als wanneer In stede van 2000: tot 1600: huijs gesinnen

met de drie princen tyne neven sig in accoorde Lalende na oltanie dier

Landchappen, daar van vermitsnen de selve met te weijnige mondrooen en

Landrijen, aan hem panambahan ter hand stelde tegens verwagtinge

gensins ganderde, te merse binnen den tijd van twe maanden 't Jamen verligpen

en tot heden nog alsent of wegbeyven, dierhalven dat gedinstig en gantseh

en gantss nedrig petikonserde vande geciteerde ƒ1600: hoor hem panambahan

van soo weijnig vrugt gewoesene huijse sinnen te deisteeren, en in stede van

dne ’t dicrict Van gabang, nevens de tommangens Natigraija en Wijrat maka

te Mogen verkrigen, als venmeenende meet die zuijden sonder verweckinge

van eenige onersten tusshen zijne neven na baspen als ondshe prins van

Cheribon te konnen Juderteeren en S E:Comp:s dienst na vereijsch te byveren

de princen regenten de patty anum en area Cheribou andwoorden hier op dat

den panambaham ’t verloopen vande 800: door haar aan hem over getranspor=

„teerde huijsgesimen, niemant dan sijn selven thonden woijten, alsoo de Trvarenges

zeerde hoe beter dat men 't gemeen handelde, hoe bestendiger datse bleven dien

=volgens

51