closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 2: Maij 1730.

niet ten scherpste te

resenteeren.

Nog nader Extract uijt

als even Consernerende

de Materie van

Timor dit Comptoir vinden

wij seer slegt gesteld zijnde

door het overlijden vant

gewesen opperhoofd Baltha

„zer de Moucharon, en de

ongemene Conduiles van den

secunde sleven palm alles

in Confunien gebragt de

boeken niet bij geschreven

de Effecten wel getraus

porteere maar niet gecon„

fronteerd tegens de negotie

boeken wegens het extra

ordinaire groot agterstal

dat er doenmaals was

van de ontlossing der

vaartuijgen soldije en

diergelike door den selve

geen behoorlyke aanteke„

ning gehouden, de nalaten„

schappen der overledene

mishandelt, en diergelyke

vuijle slordigheden meergepleegt

welke uE: gevoegt zynde bij desselfs

gedebanckeert