closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

Van Banda Den 21:' MMaij A:o 1738.

gedebaucheerd leeven weel reden

hebben gegeven om den voor

noemde Palm na Batavia

te doen opkomen, en aldaar

wegens desselfs ontverantwoor„

delijk gedrag na merite te

handelen.

9

haar wij konnen ter deser

plaatse niet nalatene

remarqinerende excessive

minderheden op de uijtle„

vering der goederen met

d’ Chialoup Langerak aen

gebragt die bij uE: so wel

als aan het hoofd Comptoir

zijn gepasseert schoon ons

onbegrijpelijk voorkomt

hoe op so korte reise als

tussen Batavia en Tinor

22. kann: secq en 95. kann:

arak op een halve legger

van 1: dranken konnen

wesen gelaxeert 4: lb: noten

op 58. lb te kort en dit

door vermijtering of

ongedierte so d: bedientens

seggen gecauseert te wesen

mitsgaders 200. dakpan„

„nen op 800. gebroken

of verbrijselt bevonden

vermenende dat dit voor

een