closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jan

vertrek van vaar

tuijgen ter bekruijsing

om de Z:t oost

die van de Chialoup

de bierkan met de

gecommitt:s gevoeg

sin

Banda Den 31:' Maij A:o 175

De van de Zuijdwester Eijlanden te

rug gekomene pattjallangs de kisser.

en futree Conform ons geresolveerde

op den 13:' december des verleden Jaars

den 20 Jann: J„o leden volgens Jaarlijge

gewoonte en onder de ordinaire Jnstruc

tie bij ons dag register op verdag van

haar vertreck g'insereerd ter bekruijs

singe nade L„t ooster Eijlanden ver„

trocken wesende zijn den 27:' Maart

daar aangevolgd geworden van de

Chialoup d: Bierkan met de gerom„

metteerdens den vaandrig Michiel

willig, en den adsistend gerard van

Jseghem, ten Eijnde sComp:s beset

telingen, ginder van ’t nodige te

voorsien en oneersoek te doen na

de gesteldheijd van zaken mits gad:s

tot het inruylen van drie duysend

kannen klappus oly, en soo veel

schildpadshoorn en Harlemoerschelpen

als 'er te bemagtigen zullen zin

Jtem te unquereren na den aanqueek

van kiaten bomen &„a welke ge

Committ:s op den 3. deser, p„r de

pattjallang den jntrie voormeld

de retour gekomen zijn met

de door haar genegotieerde 166 lb

Caret 800. stux partemoerschelpen

1304.